Rejestracja kandydatów została zakończona.

Nie zapomnij o dostarczeniu w odpowiednim terminie do sekretariatu Liceum:
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • podpisanych na odwrocie swoich 3 zdjęć legitymacyjnych
  • oraz innych dokumentów (w miarę potrzeb).

Witamy w systemie rejestracji Liceum.
Wybierz jedną z opcji: